Sverigedemokraterna får inget extra stöd i bloggosfären

Svenska Dagbladet publicerade igår en artikel med rubriken ”SD dominerar sociala medier” som visar att Sverigedemokraterna är mycket aktiva på Twitter, Facebook och på bloggar. Bland annat står det att läsa att ”Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och Piratpartiet har stort inflytande på nätet” och om vi definierar inflytande som möjlighet att påverka, så stämmer det säkert att dessa små partier genom att vara aktiva på i bloggosfären skapar nya kontaktytor där de kan påverka opinionen. Frågan man bör ställa sig då är förstås om väljarna låter sig påverkas, det vill säga, ökar sympatierna för SD och övriga partier tack vare satsningar i sociala medier?

Den frågan är inte lätt att besvara, men kanske nedanstående siffror iallafall kan vara en liten trendmätare. Mellan den 12 och 14 april genomförde jag en enkätundersökning kallad BloggSverige 5 där jag frågade 2251 svenska bloggare och bloggläsare om deras åsikter. Ur denna enkät kan jag visa följande siffror när det gäller vilket parti som personer som är aktiva i bloggosfären tänker rösta på om det var riksdagsval idag. Siffrorna är baserade på svar från 1434 respondenter i ålder 16 år eller äldre (alltså även några som är under 18 år och därmed saknar rösträtt i årets val).

Märk väl att enkätens urval inte är statistiskt säkerställt, utan är genomfört med ett bekvämlighetsurval. Svaren är därför inte statistiskt säkert representativa för alla bloggläsare.

Av svaren kan vi se att Sverigedemokraterna får stöd av 5,2% av respondenterna, alltså i stort sett samma nivå som i senaste opinionsmätningen från Skop: 5,0%. SD verkar alltså inte ha större stöd bland de som är aktiva i bloggosfären än bland allmänheten i stort. Istället är det vänsterpartiet och miljöpartiet som samlar klart fler röster bland bloggläsarna i enkäten än mot väljarna generellt. Även Piratpartiet har ett stort stöd hos bloggläsarna, med 4,7% av rösterna i enkäten. (Klicka på bilden för ett större diagram.)

bloggsverige5 rösta 16 år äldre

Noterbart dock är att så många som en tredjedel av alla respondenter i enkäten inte vet vad de ska rösta på (dessa respondenter är inte medräknade i diagrammet ovan).

Andra som bloggar om artikeln är t ex JMW. Greenhill Relations skriver också intressant om inflytande, reellt och inbillat.

Fotnot: BloggSverige 5 kommer inom kort att publiceras på bloggen Media Culpa, men jag håller just nu på att flytta över den bloggen till WordPress och därför skriver jag detta inlägg här istället.

6 reaktioner till “Sverigedemokraterna får inget extra stöd i bloggosfären”

  1. Intressant inlägg. Har du någon uppfattning om åldrar eller geografi i din panel? Eller något intryck?

    Spontant så känns det lite som en opinionsmätning där en del pensionärer och landsbygd rensats bort? Kd, C och M verkar tex underrepresenterade relativt en ”vanlig” opinionsundersökning (ffa Kd och C).

  2. Hej Martina,

    Visst finns det åldersdata att tillgå. Ungefär 75% av de svarande i grafen ovan är tex mellan 16 och 35 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *