Sociala medier inte viktigt vid jobbsök, eller?

Enligt en undersökning från bemanningsföretaget Xtra är ”egna nätverk” den enskilt viktigaste kanalen för svenskar som söker jobb (26,4%). Sociala medier ligger i botten med endast 3,0 % av de svarande, som anser att det är den viktigaste kanalen.

Topplistan – svenskarnas viktigaste kanaler vid jobbsök

Eget nätverk                                            26,4 %
Arbetsförmedlingen                                  14,8 %
Företagens egna hemsidor                         9,2 %
Jobbsökarsajter                                       9,1 %
Branschrelaterade medier                          7,4 %
Sociala medier                                         3,0 %
Andra kanaler                                          5,7 %
Vet inte                                                  24,2 %

Siffrorna är inte särskilt förvånande men jag tycker att det är synd att frågan är ställd som den är gjord: ”Vilken av följande jobbsökningskanaler skulle vara viktigast för dig om du skulle söka nytt jobb?”.

Sociala medier eller övriga kanaler kan fortfarande utnyttjas av många, även om det egna nätverket är det allra viktigaste. Och jag gissar att allt fler utnyttjar sina egna nätverk för att söka jobb just via sociala medier. Det vore en intressant följdfråga, hur använder du ditt nätverk för att hitta nytt jobb – kontaktar du dem via Twitter, Facebook, mejl, telefon eller träffar du dem? Då skulle man få en bättre bild av hur sociala medier används i jakten på nya jobb. Ovanstående rapport säger egentligen inte särskilt mycket. Rubriken på pressmeddelandet är ”Svenskar ratar Arbetsförmedlingen”, vilket på grund av frågans utformning inte alls måste vara sant.