Lägg till Alliansens loggor till din avatar på Twitter eller Facebook

Nu kan du visa ditt stöd för ditt parti i valet 2010 genom att lägga till dess logga till din avatar på Twitter eller Facebook. Med hjälp av tjänsten Twibbon går det snabbt och enkelt. Nedan finns fem exempel på hur du kan stödja Alliansen och dess partier. Klicka på respektive logga för att automatiskt lägga till loggan i nederkant på din profilbild/avatar. När du lägger till en bild via Twibbon måste du först ge applikationen åtkomst till ditt Twitter-konto. Fler än 2 miljoner personer har gjort detta så det lär vara tämligen riskfritt.

Alliansen:

Moderaterna:

Folkpartiet:

Centern:

Kristdemokraterna:

Notera att när du valt att lägga till en logga till din profilbild så skickas en tweet ut från ditt konto med information om detta. Exakt vad som står i tweeten finns beskrivet på sajten. Vill du inte att detta sker så ska du avstå från att använda Twibbon.

Struntprat och babbel i sociala medier?

I fredags publicerade GP en artikel om politiker på Twitter och Facebook, rubricerad ”Mest struntprat i sociala medier”. Vi känner igen anslaget från tidigare artiklar som menade att 40 procent av all information på Twitter var meningslöst babbel. Jag kommenterade då denna syn bland annat på Rapport på SVT.se.

Jag hinner inte utveckla dessa tankar just nu, utan vill istället tipsa om en artikel om politiker och Twitter från The Economist.

Arbete eller arbetslöshet – ett val även i Google

Det är mycket prat om politik och sociala medier just nu. Har spenderat dagen i Borås som talare och i publiken på Mötesplats Sociala Medier 2010 och där diskuterades ämnet flitigt. Igår kväll när jag såg på debatten mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt på Agenda på SVT, googlade jag ordet ”arbetslöshet” och fick syn på Socialdemokraternas annons nedan. (s) har alltså köpt annonser som visas när människor söker på orden ”arbetslös” och ”arbetslöshet” på Google.

arbetslös

Först reagerade jag på att just (s) köpt annons på ordet ”arbetslöshet” och inte ”arbete”, för det hade man nämligen inte. Det lät som ett talande ställningstagande rent politiskt att man hellre pratar om arbetslöshet än om arbete, vilket känns defensivt. Inte heller hade man köpt ordet ”jobb” i Google trots att det finns med i annonsen. Men sedan inser jag att det inte bara verkar dumt rent budskapsmässigt. Tvärtom verkar det dessutom vara osmart baserat på vad användarna faktiskt söker på för typer av begrepp.

En analys i Google Trender visar nämligen att det är långt många fler som söker på ”arbete” än som söker på ”arbetslöshet”. Även enligt Google AdWords var det 10 gånger fler sökningar på ”arbete” under april 2010. (Notera också nedgången i sökningar på arbetlöshet under semestermånaderna…)

Naturligtvis kan det finnas olika goda skäl till att (s) valt rätt ord att annonsera kring. Det kan vara större annonsörkonkurrens på ”arbete” (ja, det verkar så enligt Google AdWords) och det kan också vara så att de människor man vill nå inte är de som googlar arbete. Finns det fullgoda skäl är de iallafall svåra för mig som väljare att se.

Till saken ska tilläggas att Alliansen inte annonserar på något av ovanstående begrepp. Än.

Fotnot: Notera att rubrikens ”val” anspelar på det politiska valet, inte att man väljer om man vill vara arbetslös eller inte.

Sverigedemokraterna får inget extra stöd i bloggosfären

Svenska Dagbladet publicerade igår en artikel med rubriken ”SD dominerar sociala medier” som visar att Sverigedemokraterna är mycket aktiva på Twitter, Facebook och på bloggar. Bland annat står det att läsa att ”Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och Piratpartiet har stort inflytande på nätet” och om vi definierar inflytande som möjlighet att påverka, så stämmer det säkert att dessa små partier genom att vara aktiva på i bloggosfären skapar nya kontaktytor där de kan påverka opinionen. Frågan man bör ställa sig då är förstås om väljarna låter sig påverkas, det vill säga, ökar sympatierna för SD och övriga partier tack vare satsningar i sociala medier?

Den frågan är inte lätt att besvara, men kanske nedanstående siffror iallafall kan vara en liten trendmätare. Mellan den 12 och 14 april genomförde jag en enkätundersökning kallad BloggSverige 5 där jag frågade 2251 svenska bloggare och bloggläsare om deras åsikter. Ur denna enkät kan jag visa följande siffror när det gäller vilket parti som personer som är aktiva i bloggosfären tänker rösta på om det var riksdagsval idag. Siffrorna är baserade på svar från 1434 respondenter i ålder 16 år eller äldre (alltså även några som är under 18 år och därmed saknar rösträtt i årets val).

Märk väl att enkätens urval inte är statistiskt säkerställt, utan är genomfört med ett bekvämlighetsurval. Svaren är därför inte statistiskt säkert representativa för alla bloggläsare.

Av svaren kan vi se att Sverigedemokraterna får stöd av 5,2% av respondenterna, alltså i stort sett samma nivå som i senaste opinionsmätningen från Skop: 5,0%. SD verkar alltså inte ha större stöd bland de som är aktiva i bloggosfären än bland allmänheten i stort. Istället är det vänsterpartiet och miljöpartiet som samlar klart fler röster bland bloggläsarna i enkäten än mot väljarna generellt. Även Piratpartiet har ett stort stöd hos bloggläsarna, med 4,7% av rösterna i enkäten. (Klicka på bilden för ett större diagram.)

bloggsverige5 rösta 16 år äldre

Noterbart dock är att så många som en tredjedel av alla respondenter i enkäten inte vet vad de ska rösta på (dessa respondenter är inte medräknade i diagrammet ovan).

Andra som bloggar om artikeln är t ex JMW. Greenhill Relations skriver också intressant om inflytande, reellt och inbillat.

Fotnot: BloggSverige 5 kommer inom kort att publiceras på bloggen Media Culpa, men jag håller just nu på att flytta över den bloggen till WordPress och därför skriver jag detta inlägg här istället.