Försvunnen flicka hittad tack vare Facebook

Ni som följer den här bloggen har sett att jag på söndagar brukar sammanfatta olika nyheter under rubriken ”Sverige runt i sociala medier”. Nu tar jag en liten paus från detta och återkommer kanske efter nyår, om jag känner att det är motiverat att fortsätta. Istället kommer jag då och då att lyfta fram en och annan enskild händelse värd att tipsa om. Den första kommer här.

Det handlar om en 15-årig flicka från Örebro som försvann och var borta i tre dygn. En vän till familjen beslöt sig för att ta hjälp av Facebook i sökandet efter flickan, eftersom det sociala nätverket kan utnyttjas till att snabbt nå ut med information till en stor mängd personer.

– Jag tänkte att om det ändå var ute på Facebook kunde vi lika gärna göra det på ett sätt så att det fick stor effekt, säger Johnney Creutz till NA.se.

Han skapade en sida, ett evenemang, på Facebook för efterlysningen, vilket gjorde att många fick kännedom om att flickan var försvunnen. Enligt tidningen var det som mest 5.000 Facebookanvändare som deltog i sökandet efter 15-åringen. Alla tips skickades vidare till 15-åringens familj som sedan tog kontakt med polisen. Tack vare tipsen kunde polisen lokalisera flickan i söndags.

Frågan om polisen aktivt ska använda sociala medier till exempel i samband med efterlysningar utreds nu, enligt NA.se.

En tanke som aktualiseras när man hör liknande historier är förstås det logiska i att många arbetsgivare fortfarande blockerar Facebook för sina anställda. Inte för att personalen avlönas för att hjälpa till med att hitta försvunna ungdomar, men ändå. Vi ser allt fler exempel på att Facebook inte bara är Farmville, utan att det kan spela stor roll i olika krissituationer. Företag, kommuner och organisationer som då blockerat det sociala nätverket för sina anställda står då sämre rustade att hantera situationen.