Högskolan i Jönköping får 13 miljoner till sociala medier

Enligt en artikel på jnytt.se så har Internationella Handelshögskolan i Jönköping, JIBS, fått ett bidrag från Hamrinstiftelsen på 13 miljoner kronor som ska användas till forskning om sociala medier. Pengarna ska finansiera ett femårigt forskningsprojekt med mål att JIBS ska synas mer i samhället och i sociala medierna.

Sociala nätverk, Twitter och bloggar blir allt viktigare som kommunikationskanal för högskolor och universitet. Många är också aktiva i dessa kanaler sedan flera år tillbaka och bland annat har JIBS fler än 6600 följare på sin Facebook-sida.

– Via sociala medier kan också en mindre högskola slå igenom i debatten. Universitet och högskolor eller enskilda forskare kan använda sociala medier för att berätta om forskningsresultat och ett lärosäte kan också snabbt besvara studenters frågor, säger Klas-Herman Lundgren, projektledare och kommunikatör vid Vetenskap & Allmänhet.

Det ska bli intressant att se vilken typ av forskning som kommer att komma ut från Jönköping de kommande åren.

En relaterad nyhet är att idag klockan 14 utannonseras den första vinnaren av Sparbankstiftelsen Sjuhärads pris i sociala medier. En person ska få 100.000 kr för värdefulla insatser inom sociala medier. Högskolan i Borås är en part som är involverad i detta pris, vilket förstås genererat en hel del uppmärksamhet till skolan.