”Boka som en man” fälld av RO

I maj bloggade jag om en annonskampanj från Gothia Towers i Göteborg, med rubriken ”Boka möten som en man”. Med detta menade man tydligen att kvinnor är bättre på att planera konferensbokningar medan män låter andra göra jobbet och sedan tar åt sig äran.

gothia towers

Annonsen anmäldes av totalt nio privatpersoner och nu har Reklamombudsmannen, RO, kommit med sitt utlåtande. ”Boka som en man” fälldes för att ha framställd män på ett nedvärderande sätt i brott mot ICC:s regler för reklam och marknads­kommunika­tion.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som ger en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam) vara könsdiskriminerande.

Av annonsörens yttrande framgår att kampanjen är tänkt att vara humoristisk och satirisk genom att driva med gamla könsrollsstereotyper om att män är slarviga och ostrukturerade. Humor och ironi i rek­lamen kan mildra ett diskriminerande in­slag i en reklam, men humor och ironi kan även riskera att förstärka ett kränkande eller annars ned­värd­erande inslag. Reklamombudsmannen finner att det sistnämnda är fallet i den nu aktuella kampanjen. Den ger en stereotyp bild av könsrollerna och fram­ställer därigenom män på ett nedvärderande sätt. Reklam­en strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler för reklam och marknads­kommunika­tion.