Fler journalister använder sociala medier som källa till artiklar

Enligt enkätundersökningen PR-barometern 2012, så uppger 69% av svenska näringslivsjournalister att de använt sociala medier som källa till artiklar som de publicerat. Det är en ökning från 2011 då 59% hade gjort detta.

statistik svenska journalister använder sociala medier som källa 2012

Facebook är den kanal som flest använder, medan Twitter är den som ökat mest i användning sedan 2011. Notera också att bloggar har minskat kraftigt i betydelse som nyhetskälla sedan 2010.

journalister i sociala medier facebook twitter

Hela undersökningen finns att nå här.