Facebook kan orsaka astmaanfall

Enligt några italienska läkare hade en 18-årig manlig patient hållit sin astma i schack under en längre tid med hjälp av medicinering. Men patientens astma började förvärras efter att hans flickvän gjort slut med honom. Hon tog bort honom som vän på Facebook och blev vän med ett antal nya män, vilket den före detta pojkvännen såg när han loggade in på Facebook och tittade på hennes bilder. Det gjorde honom så deprimerad att han fick svårare att andas och läkarna slöt sig till att det var användningen av Facebook som gav mannen andningsbesvär.

Läkarna skriver i den medicinska tiskriften The Lancet:

This case indicates that Facebook, and social networks in general, could be a new source of psychological stress, representing a triggering factor for exacerbations in depressed asthmatic individuals. Considering the high prevalence of asthma, especially among young people, we suggest that this type of trigger be considered in the assessment of asthma exacerbations.

Som The LA Times skriver så finns det en kur för ”Facebook-induced asthma attacks”, nämligen att hålla sig borta från Facebook. Värt dock att notera att det egentligen inte är sociala nätverk i sig som är problemet, utan att det är stress som orsakar astmaattacker. Det nya är insikten att sociala nätverk kan orsaka stress som kan vara negativ för deprimerade astmapatienter.

Fotnot: bild från Flickr.