Sociala medier lika stort som traditionella medier på nätet

Nordicom har nu publicerat Sveriges Internetbarometer 2009, som visar att andelen av den svenska befolkningen som använder sociala medier en genomsnittlig dag är 26%, vilket är lika stor andel som använder traditionella medier på nätet. Som syns av tabellen nedan är dock (fysiska) tidningar, tv och radio betydligt större fortfarande. (Enligt Nordicom är siffran 26% även för traditionella medier, även om grafen nedan visar 25%, se även tabell 19 i rapporten). Med sociala medier avses här socialt nätverk, community, diskussionsforum, chattgrupp eller blogg.

internetbarometer 2009 tabell 1

Användningen av sociala medier en genomsnittlig dag är större i de yngre åldrarna:

  • 9-14 år: 44%
  • 15-24 år: 64%
  • 25-44 år: 32%
  • 45-64 år: 11%
  • 65-79 år: 4%

Främst är det bloggläsande och deltagande i sociala nätverk som står för den största delen. I gruppen 15-24 år deltar varannan (51%) en normal dag i ett socialt närverk eller community. Eftersom datan har samlats in för mer än ett år sedan kan man räkna med att användningen av sociala medier är ännu större idag.

Hela rapporten kan laddas ner här.