Antal svenskar på Twitter

Hur många svenskar finns på Twitter? Det är en fråga som många ställer sig och få har något bra svar på. På dagensmedia.se publiceras idag en artikel som tar upp Universal McCanns mycket intressanta internationella studie Wave 5 – the Socialisation of Brands, som jag bloggade om i förrgår på min engelskspråkiga blogg.

Dagens Media skriver:

”Svenskarna är mindre intresserade av att twittra än genomsnittet. Bara 11 procent av svenskarna använder mikrobloggar, jämfört med 34 procent i övriga länder i undersökningen.”

Även om tidningen skriver att undersökningen endast omfattar personer mellan 16 och 54 år, så drar vissa direkt slutsatsen att 11 procent av svenskarna generellt twittrar. Men inte nog med att undersökningen endast inkluderar ett begränsat åldersspann, dessutom inkluderas bara personer som använder internet varje eller nästan varje dag. I Nordicoms Internetbarometer 2009 konstaterar man att två tredjedelar av den svenska befolkningen använder internet en genomsnittlig dag.

Med andra ord, spring nu inte iväg och säg att 11 procent av svenskarna twittrar, för det finns inget belägg för ett sådant påstående.

Sociala medier lika stort som traditionella medier på nätet

Nordicom har nu publicerat Sveriges Internetbarometer 2009, som visar att andelen av den svenska befolkningen som använder sociala medier en genomsnittlig dag är 26%, vilket är lika stor andel som använder traditionella medier på nätet. Som syns av tabellen nedan är dock (fysiska) tidningar, tv och radio betydligt större fortfarande. (Enligt Nordicom är siffran 26% även för traditionella medier, även om grafen nedan visar 25%, se även tabell 19 i rapporten). Med sociala medier avses här socialt nätverk, community, diskussionsforum, chattgrupp eller blogg.

internetbarometer 2009 tabell 1

Användningen av sociala medier en genomsnittlig dag är större i de yngre åldrarna:

  • 9-14 år: 44%
  • 15-24 år: 64%
  • 25-44 år: 32%
  • 45-64 år: 11%
  • 65-79 år: 4%

Främst är det bloggläsande och deltagande i sociala nätverk som står för den största delen. I gruppen 15-24 år deltar varannan (51%) en normal dag i ett socialt närverk eller community. Eftersom datan har samlats in för mer än ett år sedan kan man räkna med att användningen av sociala medier är ännu större idag.

Hela rapporten kan laddas ner här.