Antal svenskar på Twitter

Hur många svenskar finns på Twitter? Det är en fråga som många ställer sig och få har något bra svar på. På dagensmedia.se publiceras idag en artikel som tar upp Universal McCanns mycket intressanta internationella studie Wave 5 – the Socialisation of Brands, som jag bloggade om i förrgår på min engelskspråkiga blogg.

Dagens Media skriver:

”Svenskarna är mindre intresserade av att twittra än genomsnittet. Bara 11 procent av svenskarna använder mikrobloggar, jämfört med 34 procent i övriga länder i undersökningen.”

Även om tidningen skriver att undersökningen endast omfattar personer mellan 16 och 54 år, så drar vissa direkt slutsatsen att 11 procent av svenskarna generellt twittrar. Men inte nog med att undersökningen endast inkluderar ett begränsat åldersspann, dessutom inkluderas bara personer som använder internet varje eller nästan varje dag. I Nordicoms Internetbarometer 2009 konstaterar man att två tredjedelar av den svenska befolkningen använder internet en genomsnittlig dag.

Med andra ord, spring nu inte iväg och säg att 11 procent av svenskarna twittrar, för det finns inget belägg för ett sådant påstående.