Läkemedelsföretag bygger sociala nätverk för patienter

Läkemedelsföretaget Novartis berättar idag i ett pressmeddelande att de lanserat ett nytt socialt nätverk för patienter som drabbats av kronisk myeloisk leukemi (KML) och deras anhöriga.

cml-earth

CML Earth är en plats på nätet för patienter att dela information och erfarenheter med varandra. På användarnas profiler kan man läsa mer om deras historia och ge dem stöd i form av virtuella kramar eller high-fives. Det går också att söka efter patientgrupper i olika länder men det finns inga registrerade i Sverige ännu.

cml-patient

Tyvärr blev jag lite besviken när jag insåg att nätverket inte var så nytt, det har tydligen funnits sedan december 2008, men det förtar inte att det är intressant att studera hur läkemedelsföretag allt mer börjar använda sociala medier för att hjälpa patienter och i förlängningen bygga bättre relationer med dem.