Läkare och sociala medier

Häromdagen hölls ett symposium om sociala medier på årets medicinska riksstämma i Göteborg. Dagens Medicin rapporterade om det här. För det blir allt vanligare att patienter, läkare och forskare använder sociala medier och på riksstämman berättades det bland annat om MedUniverse, som är ett nytt professionellt nätverk för svenska läkare, som ett nischat och slutet Facebook bara för läkare.

Med anledning av att detta ämne diskuteras allt flitigare, kan det vara intressant att titta på en rapport från Ellerin Health Media. Rapporten The Social Physician som kan laddas ned här bredvid, omfattar intervjuer med tio amerikanska läkare som drar nytta av bloggar, Twitter och sociala nätverk i sin yrkesroll. Ett utdrag:

”Why do physicians decide to engage? We discovered that for many, patient care is the prime motivator. A common refrain among doctors is that patients have access to so much information today, but the majority does not pertain to their specific case and some is just medically inaccurate. These clinicians are taking it upon themselves to right the wrongs that have proliferated in cyberspace, to provide patients with access to trusted, validated content from professionals trained in medicine.”

Via SmartBlog.

Läkemedelsföretag bygger sociala nätverk för patienter

Läkemedelsföretaget Novartis berättar idag i ett pressmeddelande att de lanserat ett nytt socialt nätverk för patienter som drabbats av kronisk myeloisk leukemi (KML) och deras anhöriga.

cml-earth

CML Earth är en plats på nätet för patienter att dela information och erfarenheter med varandra. På användarnas profiler kan man läsa mer om deras historia och ge dem stöd i form av virtuella kramar eller high-fives. Det går också att söka efter patientgrupper i olika länder men det finns inga registrerade i Sverige ännu.

cml-patient

Tyvärr blev jag lite besviken när jag insåg att nätverket inte var så nytt, det har tydligen funnits sedan december 2008, men det förtar inte att det är intressant att studera hur läkemedelsföretag allt mer börjar använda sociala medier för att hjälpa patienter och i förlängningen bygga bättre relationer med dem.