Läkare och sociala medier

Häromdagen hölls ett symposium om sociala medier på årets medicinska riksstämma i Göteborg. Dagens Medicin rapporterade om det här. För det blir allt vanligare att patienter, läkare och forskare använder sociala medier och på riksstämman berättades det bland annat om MedUniverse, som är ett nytt professionellt nätverk för svenska läkare, som ett nischat och slutet Facebook bara för läkare.

Med anledning av att detta ämne diskuteras allt flitigare, kan det vara intressant att titta på en rapport från Ellerin Health Media. Rapporten The Social Physician som kan laddas ned här bredvid, omfattar intervjuer med tio amerikanska läkare som drar nytta av bloggar, Twitter och sociala nätverk i sin yrkesroll. Ett utdrag:

”Why do physicians decide to engage? We discovered that for many, patient care is the prime motivator. A common refrain among doctors is that patients have access to so much information today, but the majority does not pertain to their specific case and some is just medically inaccurate. These clinicians are taking it upon themselves to right the wrongs that have proliferated in cyberspace, to provide patients with access to trusted, validated content from professionals trained in medicine.”

Via SmartBlog.

Kan läkare och patienter vara vänner på Facebook?

I sociala nätverk som Facebook håller gränserna mellan våra privata och professionella roller på att suddas ut allt mer. För många av oss är det inget större problem, vi kan ha olika inställning till hur vi beter oss i de sociala nätverken men för de flesta medför valet att vara privat och/eller strikt professionell inga direkta konflikter. Men så är det inte i alla yrken. Två yrken där det är svårare att värdera sin roll är till exempel för läkare och lärare.

Idag skriver Läkartidningen om just de etiska frågeställningar som kan komma upp när läkare och patienter blir vänner på Facebook. Trots att hälften av ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse är medlemmar på Facebook, finns det inte några etiska riktlinjer för hur läkare bör göra med vänförfrågningar från patienter. I USA menar Journal of Medical Ethics att läkare under inga omständigheter bör bjuda in patienter till vänskap på Facebook och liknande nätverk. Riskerna är alltför stora. Därför har man tagit fram följande råd till läkare:

 • Undvik dubbla roller genom att inte genast acceptera en vänförfrågan från en patient. Om patienten kan ta illa upp av att man avböjer och den terapeutiska relationen kan påverkas, förklara för patienten ansikte mot ansikte varför det kan vara problematiskt och oetiskt med dubbla roller.
 • Respektera patienters privata sfär genom att varsamt hantera uppgifter om dem som kan dyka upp i sociala medier. Sådan information ska inte journalföras utan patientens kännedom.
 • Var återhållsam med personlig information om dig själv i sociala medier.
 • Sätt dig in i sekretessinställningarna för att kontrollera vem som kommer åt din profil. Var restriktiv i dina inställningar. Lita inte på att de är säkra. Tänk på att information kan missbrukas. Förutsätt inte att sociala forum används endast för sociala ändamål.

Liknande råd minimerar visserligen riskerna, men gör det svårare att utnyttja fördelarna med sociala nätverk och råden kan vara svåra att efterleva, speciellt på en mindre ort där ”alla känner alla”. Elisabeth Månsson Rydén, familjeläkare i Ljusdal, ser det på ett mer pragmatiskt sätt.

”Jag bor i en liten by utanför Ljusdal, och alla vet allt om mig i alla fall.”

Klart är iallafall att det finns gott om läkare på Facebook. Bara gruppen Unga Läkare har 1600 medlemmar.

Kristina Alexandersson har skrivit om relationen mellan lärare och elever på Facebook. Hon delar upp sina åsikterna i två läger:

a) Lärare ska inte vara vänner med sina elever på Facebook och skälen är:

 • elever kan påverkad lärarna,
 • ett behov av att vara privat, Facebook är privat, vill inte att elever ska kunna ta del av mitt privata liv
 • Facebook är privat för elever också
 • Professionellt att tydligt skilja på yrkesliv och mitt privatliv
 • risk för missbruk av makt

b) Vän med elever på Facebook och skälen brukar vara:

 • tillgänglig för eleverna
 • vår tids telefonbok
 • ett enkelt sätt att vara tillgänglig som vuxen i ett digitalt rum där elever befinner sig och tillbringar mycket tid
 • en del av vuxennärvaro för att förhindra trakasserier och mobbning på nätet

Hon konkluderar också att det finns inget facit och diskussionen lär fortsätta. För mer kommentarer se även Linköpings Universitets blogg och Dagens Samhälle.