Datainspektionen publicerar vägledning för myndigheter på Facebook och Twitter

Datainspektionen har idag publicerat en vägledning för kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kring hur personuppgifter ska hanteras i sociala medier som Facebook och Twitter. Skriften kan hämtas kostnadsfritt på Datainspektionens hemsida.