Ökad användning av sociala medier i näringsliv och offentlig sektor

Telia och Cisco publicerar idag resultatet av undersökningen Smarta Företag Index 2012 där de undersöker teknikmognaden i privat och offentlig sektor. Enligt undersökningen har användningen av sociala medier ökat, både bland företag och i offentlig sektor.

”28 procent av organisationerna (samma för näringsliv och offentlig sektor) använder sociala medier i dialog med kunder och partners, en uppgång från 17 procent i fjol. Tilltron till sociala medier som ett sätt att skapa nöjdare kunder har också ökat – idag tror 37 procent av personalen att användning av sociala medier leder till nöjdare kunder mot 28 procent för ett år sedan.”

Smarta Företag Index rankar svenska företag och myndigheter utifrån fem områden: virtuella möten, mobilitet, kundservice, sociala medier och delning av information. Målet är att index ska nå 70 till år 2016.

smarta företag - sociala medier