Så många svenskar använder Twitter

Uppdaterad: På Twitter förtydligar .SE att det gäller 2% av befolkningen som är 12 år och äldre som använder Twitter dagligen. Trots att det i rapporten står att det är procent av internetanvändarna. Det innebär att antalet aktiva är 160.000 svenskar istället för 144.000 som jag räknat fram nedan.

En ny rapport, Svenskarna och internet 2011, har precis publicerats av .SE och en av de frågor som är nya för årets studie är hur många svenskar som använder Twitter. Enligt rapporten är det 7% av befolkningen som använder Twitter och framförallt yngre personer. Vidare sägs det att 8% av internetanvändarna 12 år och uppåt använder Twitter någon gång vilket alltså nu är lika stor grupp som någon gång skriver en blogg. De som använder Twitter dagligen i denna grupp uppgår till 2%, även detta är lika stor andel som skriver blogg dagligen. Twitter och blogg är nu alltså lika stora i Sverige, om man ser till de som skriver bloggar. Sedan vet vi att de som läser bloggar är en enormt mycket större grupp.

Hälften av de som använder Twitter gör det bara någon gång ibland. Det är framför allt yngre välutbildade män som använder det dagligen. Förutom studenter är det yngre personer som håller på med IT och data, konsulter och personer i ledande ställning.

antal svenskar på twitter

33 procent är i åldern 16-25 år och 24 procent i åldern 26-35 år.

svenskar på twitter

Hur många är det då alltså som använder Twitter? 8% av internetanvändarna 12 år och uppåt, vilket enligt en snabb sökning på SCB ger ca 8 miljoner individer och av dessa är grovt räknat 90% internetanvändare. Det skulle ge totalt 576.000 svenskar som någon gång använder Twitter och 144.000 som gör det dagligen. Detta är betydligt högre siffror än de ca 100.000/33.000 som Intellecta kom fram till i slutet av 2010 i sin ”folkräkning på Twitter”.

Vad tror ni, är detta rimliga siffror?

Rapporten finns här i pdf.