Varannan svensk använder sociala medier

Idag presenterade Medieakademin sin rapport Förtroendebarometern 2009 (pdf). Mycket intressant läsning kring svenskarnas förtroende för olika institutioner, partier, medier och företag. En fråga i enkäten, som besvarats av 1000 respondenter, gäller aktiviteter på internet och där kan vi utläsa att varannan svensk (49%) har använt sociala medier dagligen eller flera gånger i veckan. Hela 73 procent har gjort det minst en gång i månaden enligt rapporten (oklart hur siffran räknats fram).

Frågan som ställdes var: Hur ofta har du gjort följande på internet?”

sociala medier

Jag har kanske lite svårt att tro att varannan svensk ens vet vad sociala medier är, så siffran ska nog tas med en nypa salt. Å andra sidan är vi nu 3 miljoner svenskar på Facebook, så kanske det inte är helt tokigt ändå. Man skulle vilja veta om begreppet ”sociala medier” förklarades för respondenterna, och isåfall hur.

Även andelen bloggläsare bland de svarande känns väldigt hög – hela 22 procent säger att de följer bloggar dagligen/flera gånger per vecka och 42 procent någon gång i veckan/månaden. Jämfört med siffrorna från WII så är det en klart högre andel. WII:s rapport Svenskarna och Internet 2009 uppger att 37 procent av internetanvändarna läser bloggar. Bara i åldersgruppen 16-25 år når WII:s undersökning upp till mer än drygt 30 procent som läser bloggar 1-3 ggr/vecka. De båda undersökningarna är inte helt jämförbara då de troligen ställt frågorna lite olika (olika tidsangivelser t ex), så någon tydlig slutsats är svår att dra. Men om svaren i Medieakademins rapport är representativa så är det onekligen en stor andel svenskar som använder sociala medier regelbundet.

400.000 svenskar bloggar

Idag publicerade WII rapporten Svenskarna och internet 2009 och den visar att ungefär 400.000 svenskar idag bloggar. Bloggandet har ökat från 3 till 5% av befolkningen (6% av nätanvädarna mellan 16 och 90 år). Var tionde nätanvändare läser bloggar och drygt var tredje (37%) läser andras bloggar. Med lite snabb överslagsräkning blir det ca 2,5 miljoner svenskar som läser bloggar.

Rapporten stödjer antagandet om att det är de unga kvinnorna som dominerar bloggandet i Sverige (se även min bloggundersökning BloggSverige 4). I segmentet tjejer 16-25 år är det 39% som skriver eller har skrivit på en blogg och 69% läser bloggar. Motsvarande siffror för killar 16-25 år är att 20% skriver eller har skrivit på en blogg och 51% läser andras bloggar.

I BloggSverige 4 skrev jag att bloggar om vardagsbetraktelser är den mest populära kategorin att läsa. Statistiken från WII backar upp detta då de som deltagit i undersökningen säger att de flesta skriver dagboksbloggar. 64% av bloggarna handlar om bloggaren och dennes vardagsliv. 26% handlar om en hobby eller ett specialintresse, 6% om politik/åsikter och 4% om arbete. Sedan är det förstås så att många bloggar handlar om en blandning av ämnen.

Den enda åldersgruppen där det är större andel män än kvinnor som läser bloggar är åldern 66-75 år, där 36% av männen gör det medan endast 11% av kvinnorna.