400.000 svenskar bloggar

Idag publicerade WII rapporten Svenskarna och internet 2009 och den visar att ungefär 400.000 svenskar idag bloggar. Bloggandet har ökat från 3 till 5% av befolkningen (6% av nätanvädarna mellan 16 och 90 år). Var tionde nätanvändare läser bloggar och drygt var tredje (37%) läser andras bloggar. Med lite snabb överslagsräkning blir det ca 2,5 miljoner svenskar som läser bloggar.

Rapporten stödjer antagandet om att det är de unga kvinnorna som dominerar bloggandet i Sverige (se även min bloggundersökning BloggSverige 4). I segmentet tjejer 16-25 år är det 39% som skriver eller har skrivit på en blogg och 69% läser bloggar. Motsvarande siffror för killar 16-25 år är att 20% skriver eller har skrivit på en blogg och 51% läser andras bloggar.

I BloggSverige 4 skrev jag att bloggar om vardagsbetraktelser är den mest populära kategorin att läsa. Statistiken från WII backar upp detta då de som deltagit i undersökningen säger att de flesta skriver dagboksbloggar. 64% av bloggarna handlar om bloggaren och dennes vardagsliv. 26% handlar om en hobby eller ett specialintresse, 6% om politik/åsikter och 4% om arbete. Sedan är det förstås så att många bloggar handlar om en blandning av ämnen.

Den enda åldersgruppen där det är större andel män än kvinnor som läser bloggar är åldern 66-75 år, där 36% av männen gör det medan endast 11% av kvinnorna.

2 reaktioner till “400.000 svenskar bloggar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *