Är sociala medier orsaken till ökat antal ärekränkningar?

Statistik kan vara en stor tillgång i PR-arbete, men kan också resultera i att man cementerar åsikter som det egentligen inte alls finns några bevis för. Sociala medier står återigen i skottgluggen, den här gången som troligt ansvarig för en ”lavinartad” uppgång i anmälda ärekränkningar. BRÅ kom med ny statistik för första halvåret i år som visar en kraftig ökning av antalet anmälda ärekränkningar, 16 procent fler än samma period 2011. Sveriges Radio rapporterar bl a att ”Kränkningar över nätet fortsätter att öka”:

”Ärekränkningsbrotten fortsätter att öka, bara i år har anmälda ärekränkningar ökat med 16 procent i jämförelse med samma period förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå. Mycket talar för att fler anmälningar är en konsekvens av ökat användande av sociala medier.”

I bildtexten (en dator med en stor Facebook-logga) lägger man till:

”Ärekränkningar över sociala medier fortsätter att öka.”

Sveriges Radio P4 Norrbotten hänger på i ett inslag med rubriken ”Nätmobbing allt vanligare”:

”I takt med att allt fler använder internet och sociala medier har antalet ärekränkningsbrott ökat lavinartat.”

Den ideella organisationen Friends hakar på diskussionen med ett pressmeddelande där de upprepar att ”mycket talar för att fler anmälningar är en konsekvens av ökat användande av sociala medier.”

Uppdaterat: Även P1 påstår att ”En viktig anledning [till att antalet ärekränkningsanmälningar ökar] är användandet av sociala medier särskilt bland unga. ”

Tyvärr har jag inte hittat någon pressinformation från BRÅ som eventuellt kan ligga till grund för Sveriges Radios rapportering, men studerar vi tillgänglig information på BRÅ:s hemsida så ser vi att det är tydligt att antalet anmälda kränkingar ökat kraftigt de senaste tio åren.

ärekränkning utveckling BRÅ

Huruvida detta är ”lavinartat” eller ej kan vi låta vara osagt, men tendensen är onekligen trist och uppgången i år är ganska markant. Så hur har vi det med orsakssambanden då? Är det Facebook och andra sociala medier som ligger bakom ökningen? I BRÅ:s senaste rapport om hatbrott (pdf) hittar vi ingen vägledning. Viss typ av ärekränkning räknas in inom hatbrotten och där är totalt sett inte internet den plats där flest brott begås (allmän plats eller i närheten av personens hem är minst lika vanliga, beroende på typ av hatbrott). Ingen hjälp där alltså.

En uppsats (pdf) som studerat kränkningar på internet konstaterar istället när det gäller internetanvändandets inverkan på ärekränkande brottslighet att:

”Det finns ingen känd statistik förd över hur många av de polisanmälda ärekränkningsbrotten som är internetrelaterade.”

Troligen är det ökad användning av internet generellt och då även sociala medier, som är en av orsakerna till det ökade antalet anmälda ärekränkningar. Detta är ett oerhört viktigt område som vi borde diskutera mer. Men innan vi definitivt gör sociala medier till syndabocken, så vore det på sin plats att leda saken i bevis. Kanske finns dessa bevis redan, tipsa gärna i kommentarerna.

Uppdaterat: I en ledare igår i DN skriver också Erik Helmerson:

”Enligt en statlig utredning från i maj diarieför polisen inte ens statistik över anmälda kränkningar på internet – det saknas en sådan markering i anmälningssystemet. Detta för ett brott som kan ge fasansfulla effekter för den som drabbas.”

En kommentar till “Är sociala medier orsaken till ökat antal ärekränkningar?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *