Finland inför ny lag för att komma åt kränkningar i sociala medier

laws for atoms

17-åriga Amanda i Finland förföljdes och trakasserades under en lång tid av någon som med hjälp av brev, epost, Facebook och andra kanaler gjorde allt för att förstöra hennes liv. I en intervju med tidningen Västra Nyland 2011 sa hon att hon varken fått hjälp av Facebook eller polisen. Trakasserierna hade då hållit på i över två år.

Fram till och med sista december förra året fanns det stora luckor i finsk lag när det gäller möjligheter att straffa hot och trakasserier via sociala medier och andra digitala kanaler. Men vid årsskiftet infördes två nya lagar som förhoppningsvis ska bidra till minskat näthat. Den första lagen kallas Brott mot kommunikationsfrid och innebär att den som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Dessutom införs en lag om Olaga förföljelse som ska motarbeta stalking, dvs om någon upprepade gånger förföljer en person till exempel via sociala medier. Exempel på detta har vi sett även i Sverige, till exempel karriärcoachen Nina Jansdotter som en längre tid blivit förföljd på bland annat Facebook.

Anmälningar med hänvisning till den nya lagen har redan kommit in till polisen, som 21 jan skriver t ex:

”En person har anmält att hon har fått en stor mängd otrevliga och störande sms och meddelanden via socialt medie. Anmälaren vet vem gärningspersonen är. Anmälan är rubricerad som brott mot kommunikationsfrid som är en ny brottsrubricering i Strafflagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2013-2014.”

När en lag väl finns på plats innebär det inte automatiskt att fler fälls för brott. I Sverige har det vid ett flertal tillfällen visat sig svårt att utreda och därmed åtala, t ex vid kränkande Facebook-sidor i Västerbotten och när en ung flicka dödshotades på Ask.fm och polisen inte ens provade att få ut ip-adressen.

Till sist: läs gärna Tommy K Johanssons blogginlägg ”Trakasserad på nätet? Så samlar du data till polisen!”

Lärare anser att elever behöver mer stöd i sociala medier

student with ipad

En färsk undersökning bland finska föräldrar och lärare visar att det finns stora skillnader i synen på hur mycket stöd eleverna behöver för sin närvaro i sociala medier. Bland föräldrarna är det bara 14 procent som anser att barnen behöver mera stöd för att använda nätet och sociala medier. Det ges också bara råd om detta i en fjärdedel av hemmen.

Av lärarna är däremot så många som 80 procent som anser att eleverna behöver mer stöd. Att skillnaderna är så stora är naturligtvis mycket intressant och det är svårt att säga vad det beror på. En möjlighet kan vara att lärarna har en mer realistisk syn på de effekter sociala nätverk har på eleverna och deras relationer. De är så att säga utomstående och träffar många elever vilket ger dem en bredare förståelse för deras användning av nätet. Medan föräldrarna mest träffar sina egna barn, vilka man normalt sett litar på och därmed kanske de negligerar riskerna. Men det är förstås bara gissningar.

Av undersökningen framgår att 98 procent av skoleleverna över 10 år använder smarttelefoner och att 62 procent av eleverna mellan 7 och 8 år gamla har tillgång till smarttelefon.

I undersökningen intervjuades 386 föräldrar och 100 lärare. Det finns inga uppgifter om undersökningens urval eller statistiska validitet.

Flickr-bild via Brad Flickinger.

Om bloggar i Finland

I svenskspråkiga delen av Finland förs just nu en debatt om bristen på djup i bloggosfären. Vi känner igen tongångarna från Sverige och till exempel Bo Rothsteins debattinlägg i GP där han likställer att läsa bloggar med att öppna blocket till en kloakbrunn (tyvärr är artikeln borta från gp.se av någon anledning). Med anledning av denna debatt publicerar tidningen Peppar.fi en artikel idag där man jämför med den svenska bloggosfären. Jag medverkar i artikeln med ett par citat och även en tjusig bild.

Sociala medier är inte nytt längre

Enligt en undersökning bland medlemsföretag i finska Annonsörernas förbund (Mainostajien Liitto), kommer sociala medier att få en ökad betydelse. Hela 92% av de 95 deltagande företagen bedömer att betydelsen av sociala medier kommer att växa. Dock uppger vart fjärde företag att sociala medier fortfarande inte utnyttjas vare sig vid marknadsföring eller kommunikation. Ett hinder som stod ivägen för en bred användning av sociala medier ansåg 63% av företagen vara bristen på information och erfarenhet.

Jag kan knappast hålla med om att det råder brist på information om sociala medier, snarare tvärtom. Det diskuteras överallt på nätet och varenda tidning och tv-kanal med självaktning har belyst det här fenomenet ur alla möjliga och omöjliga vinklar de senaste åren. Saknar ni ändå information kan jag komma till Finland och berätta 😉

Inte heller är sociala medier något nytt längre. Visst, om man inte har engagerat sig som företag är det svårt att få några egna erfarenheter, men när ska ni börja då? Någonstans måste man ju börja, annars blir det lite moment 22 över det hela.

Se det så här. Sociala medier är idag lika stort som traditionella medier är på nätet, i Sverige. 18% av svenskarna läser bloggar en genomsnittlig dag och var fjärde svensk tittar på video på nätet en normal dag. Jag själv har bloggat i över 6 år och startade min första företagsblogg 2005. Jag kan inte tänka mig att Finland ligger så långt efter Sverige i användning av sociala nätverk mm.

Bland de största och snabbast växande sajterna på nätet ser vi att de faktiskt har hållit på ett tag nu.

– Facebook: 6 år

– YouTube: 5 år

– Twitter: 4 år

Kort sagt, sociala medier är inte nytt längre. Du får ingen erfarenhet om du inte börjar aktivera dig. Det är dags nu.