Börsbolag har dålig beredskap för krishantering i sociala medier

"TWEET" license plate

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har genomfört bland 100 svenska börsbolag, har vart tredje börsbolag utsatts för negativa rykten i sociala medier.

Trots detta, skriver If, har företagen låg beredskap för att hantera denna typ av kriser. Bara vartannat börsbolag uppger att de följer sociala medier som en del i sin krisberedskap.

– Det är en skrämmande låg beredskap hos börsbolagen, och jag är förvånad över resultatet. Exemplen är flera på senare tid där sociala medier spelar en avgörande roll. Bolagen måste förstå att idag är kunderna makthavare som kan sänka även de största företag, säger Ken Henningsson, krishanteringsexpert på If.

Gissningsvis har ännu fler företag fått utstå negativ kritik i sociala medier, men jag antar att siffrorna i denna undersökning gäller när kritiken nått en viss nivå att man kan se en lite större påverkan på företagets rykte.

Enligt undersökningen har över hälften av börsbolagen inte några riktlinjer för hur de anställda bör bete sig på nätet.

Foto: Flickr.