TT borde redovisa sina källor

Den som hängt med någorlunda i utvecklingen på medieområdet de senaste åren har väl knappast undgått att höra talas om modeordet ”transparens”. I takt med att sociala medier bryter ner gamla informationsmonopol har det blivit allt mer omöjligt, både tekniskt och ”moraliskt”, att undanhålla information eller skruva den för sina egna syften. När alla kan publicera åsikter och få sina synpunkter spridda i nästan realtid, sätter snart en armé av granskare in, så fort någonting i t ex media verkar det minsta osant. Ett av de tydligare exemplen på att traditionella medier blivit mer transparenta är trenden att de allt oftare länkar vidare till andra källor på sina webbsajter för att ge läsare möjlighet att gräva vidare och dessutom se att man inte gjort ett skevt urval i sin nyhetsrapportering. Åtminstone tolkar jag att det är därför man gör det.

När jag idag läser ett TT-telegram om att företag satsar på sociala medier så reagerar jag dock på den bristande redovisningen av källor. Telegrammet som publicerats av en stor mängd medier idag, som SvD, DN och SVT, berättar om en rapport som visar att företag i allt större utsträckning tar till sig sociala medier. I Sverige är siffran 62%, sett till hur många tillfrågade som använder web 2.0-tjänster.  TT uppger som källa till diagrammet följande:

”Det visar en rapport från ett stort IT-säkerhetsföretag, som genomförts bland över 1 000 beslutsfattare inom företag och offentlig förvaltning i 17 länder.”

TT publicerar alltså ett nyhetstelegram baserat på en rapport som tagits fram av ett företag, men man väljer att inte namnge företaget av någon outgrundlig anledning. Kan det vara att man inte vill ge företaget ”gratis publicitet”? För vad kan det finnas för annat skäl att skriva ”ett stort IT-säkerhetsföretag”, när man istället hade kunnat skriva ”säkerhetsföretaget McAfee”, för det är nämligen McAfee som gjort rapporten.

Nu skriver jag om detta sett från ett PR-perspektiv och säkert kan journalister eller personer verksamma på medieföretag ha en helt annan åsikt, men jag menar att TT borde uppge McAfee som källa av tre anledningar:

  1. Det är fair play. TT är ett kommersiellt företag som lever på att förmedla nyheter till andra medier och till företag. De flesta frågor på TT:s FAQ-sida besvaras med att man ska kontakta marknadsavdelningen. Och för att stödja affärsmodellen är TT naturligtvis måna om att medierna alltid visar att nyheterna kommit från TT. ”Vi är angelägna om att de alltid anger TT som källa”, skriver man bland annat som svar på frågan om huruvida medierna har rätt att ens ändra i texterna. Well, källhänvisningar goes both ways, menar jag. Du kan inte både kräva av andra att de redovisar dig som källa för att i samma stund strunta i dina källor, bara för att de råkar vara kommersiella företag (precis som TT är).
  2. Att inte göra det är kontraproduktivt. Tro inte att företag producerar rapporter för att TT ska ha något att sälja till sina kunder, utan att få någonting tillbaka. TT:s betalning är att man uppger källan och företagen får därmed publicitet. Jag överdriver och förenklar förstås, men om nyhetsbyråer som TT inte ”betalar tillbaka”, så kommer företag i det långa loppet att sluta producera gratisnyheter till TT som de kan ”sälja vidare”. I det korta perspektivet händer förstås ingenting, man biter ihop och hoppas på att en bättre relation med journalisten kan undvika samma flopp nästa gång. Men om detta blir normen kanske de istället kommer att börja vända sig direkt till slutkonsumenterna eller via bloggar och andra sociala medier istället?
  3. Det är en bättre service till läsarna. Det främsta skälet är naturligtvis att det är ett hån mot läsaren. Säg att jag vill veta mer om nyheten, hur ska jag kunna hitta rapporten? Inte ens en Google-sökning är särskilt enkel när man är så diffus i sin redovisning av källan. Som läsare har jag då ingen möjlighet att läsa mer och till exempel se hur metodiken bakom undersökningen varit. Det blir svårt för mig som läsare att bedöma trovärdigheten i informationen om jag inte kan hitta originalet. Det är helt enkelt bättre för alla parter om man berättar mer om var nyheten kommer ifrån. Även om TT kan känna sig ”köpta” av McAfees PR-avdelning.

Hela rapporten kan ni ta del av på McAfees hemsida. Se, det var ju inte så svårt att länka dit…

Fotnot: Jag har inte sett TT:s ursprungstext, men utgår från att formuleringarna ovan är från TT eftersom de är identiska i så många artiklar idag.