Får jag lov att länka?

Det är en hel del snack just nu om länkandet på webben, vilket delvis har sitt ursprung i att en 31-åring åtalas för att ha länka till två hockeymatcher som Canal Plus äger rättigheterna till. Jag har verkligen inte satt mig in i det fallet men en aspekt på länkandet som blivit en sidodiskussion bland bloggare är olika företags länkpolicies. Mary X Jensen tar bland annat upp GB Glace länkpolicy som kräver av användaren att man inte får länka till deras webbsida utan skriftligt tillstånd, vilket förstås är så helknasigt att jag inte ens orkar argumentera varför.

Men ett problem är att GB Glace knappast är ensamma om en länkpolicy som verkar skriven av en jurist, snarare än en kommunikatör. Bara för att bevisa detta visar jag här utdrag ur ytterligare två ålderdomliga policies (min fetstil):

Från Discovery Channel:

Vi välkomnar länkar till Discoverys webbplatser. Du får hypertextlänka till någon av Discoverys webbplatser förutsatt att du (i) meddelar oss skriftligen om att du ska lägga ut en sådan länk; (ii) länkar till startsidan på den av Discoverys webbplatser du länkar till; (iii) inte tar bort eller på något sätt förvanskar reklam, upphovsrätt/copyright eller andra anslag på Discoverys webbplatser; (iv) inte på något sätt påstår eller antyder att du är finansierad eller erhåller annat stöd från Discovery eller Discoverys webbplatser; samt (v) med omedelbar verkan upphör att länka till någon av Discoverys webbplatser om vi skriftligen uppmanar dig att göra så. Därjämte måste du i alla händelser kontrollera upphovsrätten när du väljer att länka till sidan för att säkerställa att denna inte har egna regler och riktlinjer när det gäller att länka till material på denna webbplats.

Från UIP:

Du har endast rätt att länka till denna Webbplats från annan webbsida i enlighet med följande regler: Länkar måste leda till denna Webbplats hemsida och vara i oformaterad text, om inte annat godkänts skriftligt av en behörig representant för Bolaget. Sådan länk får (enligt Bolagets åsikt) inte faktiskt eller potentiellt skada, försvaga eller besudla den goodwill som är förknippad med Bolaget eller några av dess firmor, varumärken eller immateriell tillgång eller skapa intrycket att din webbplats eller organisation sponsras, stöds av, är ansluten till eller partner till Bolaget. Du måste alltid presentera denna Webbplats i ett eget fönster, aldrig inom ramen för din webbplats eller ändra Webbplatsens immateriella tillgångar eller Material på något annat sätt. Du får inte länka till Webbplatsen från en plats som är olaglig, kränkande, oanständig eller obscen, som främjar våld eller olagliga handlingar, som innehåller uttalanden som är rasistiska, ärekränkande, smädande, skandalösa eller provocerande eller som Bolaget på annat sätt bedömer vara olämpligt enligt eget gottfinnande. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst och enligt eget gottfinnande ta bort en länk till en annan webbplats oavsett orsak.

Jag har arbetat på en advokatbyrå så jag har en viss förståelse för att man ur ett strikt juridiskt perspektiv vill gardera sig mot oönskad användning av olika typer av immaterialla rättigheter, som bilder och liknande på en sajt. Men ett företag måste även väga in andra risker när man tar beslut i verksamheten och väga kommunikativa och affärsmässiga risker gentemot de rent juridiska. I fallet med länkar så är det uppenbart så att den badwill som skapas genom en alltför strikt hållning mot konsumenter och internetanvändare generellt är klart större än den eventuella juridiska vinst man skulle kunna göra i en konflikt. Nej, tänk om, bli en del av den sociala webben, öppna upp era webbsidor och bjud på ert innehåll.