Kan läkare och patienter vara vänner på Facebook?

I sociala nätverk som Facebook håller gränserna mellan våra privata och professionella roller på att suddas ut allt mer. För många av oss är det inget större problem, vi kan ha olika inställning till hur vi beter oss i de sociala nätverken men för de flesta medför valet att vara privat och/eller strikt professionell inga direkta konflikter. Men så är det inte i alla yrken. Två yrken där det är svårare att värdera sin roll är till exempel för läkare och lärare.

Idag skriver Läkartidningen om just de etiska frågeställningar som kan komma upp när läkare och patienter blir vänner på Facebook. Trots att hälften av ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse är medlemmar på Facebook, finns det inte några etiska riktlinjer för hur läkare bör göra med vänförfrågningar från patienter. I USA menar Journal of Medical Ethics att läkare under inga omständigheter bör bjuda in patienter till vänskap på Facebook och liknande nätverk. Riskerna är alltför stora. Därför har man tagit fram följande råd till läkare:

 • Undvik dubbla roller genom att inte genast acceptera en vänförfrågan från en patient. Om patienten kan ta illa upp av att man avböjer och den terapeutiska relationen kan påverkas, förklara för patienten ansikte mot ansikte varför det kan vara problematiskt och oetiskt med dubbla roller.
 • Respektera patienters privata sfär genom att varsamt hantera uppgifter om dem som kan dyka upp i sociala medier. Sådan information ska inte journalföras utan patientens kännedom.
 • Var återhållsam med personlig information om dig själv i sociala medier.
 • Sätt dig in i sekretessinställningarna för att kontrollera vem som kommer åt din profil. Var restriktiv i dina inställningar. Lita inte på att de är säkra. Tänk på att information kan missbrukas. Förutsätt inte att sociala forum används endast för sociala ändamål.

Liknande råd minimerar visserligen riskerna, men gör det svårare att utnyttja fördelarna med sociala nätverk och råden kan vara svåra att efterleva, speciellt på en mindre ort där ”alla känner alla”. Elisabeth Månsson Rydén, familjeläkare i Ljusdal, ser det på ett mer pragmatiskt sätt.

”Jag bor i en liten by utanför Ljusdal, och alla vet allt om mig i alla fall.”

Klart är iallafall att det finns gott om läkare på Facebook. Bara gruppen Unga Läkare har 1600 medlemmar.

Kristina Alexandersson har skrivit om relationen mellan lärare och elever på Facebook. Hon delar upp sina åsikterna i två läger:

a) Lärare ska inte vara vänner med sina elever på Facebook och skälen är:

 • elever kan påverkad lärarna,
 • ett behov av att vara privat, Facebook är privat, vill inte att elever ska kunna ta del av mitt privata liv
 • Facebook är privat för elever också
 • Professionellt att tydligt skilja på yrkesliv och mitt privatliv
 • risk för missbruk av makt

b) Vän med elever på Facebook och skälen brukar vara:

 • tillgänglig för eleverna
 • vår tids telefonbok
 • ett enkelt sätt att vara tillgänglig som vuxen i ett digitalt rum där elever befinner sig och tillbringar mycket tid
 • en del av vuxennärvaro för att förhindra trakasserier och mobbning på nätet

Hon konkluderar också att det finns inget facit och diskussionen lär fortsätta. För mer kommentarer se även Linköpings Universitets blogg och Dagens Samhälle.

7 reaktioner till “Kan läkare och patienter vara vänner på Facebook?”

 1. Bra post. Knepigt område.

  Vi som psykologer och verksamma i egen praktik och med nära kontakt med klienter, stöter på detta titt som tätt.

  Alltifrån förfrågningar på plattformar men även huruvida man kan använda SM för marknadsföring och i så fall hur personlig man kan vara. Hålla sig till företaget, eller jobba med branding av sig själv i rollen som psykolog, ställer minst sagt gamla ideal på sin spets. Blev inspirerad och la en blänkare för ditt inlägg här:
  http://beteendeterapi.livejournal.com/2884.html

 2. Tycker det är väldigt individuellt beroende på hur länge man kanske känt patienten, om patienten är frisk etc. Men helt klart en gråzon!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *